Stockholms Fiskmarknad

Henrik+fisk

Nyckeln till förändring finns hos konsumenterna

De senast två åren har länsstyrelsen undersökt förutsättningarna för att öka tillgängligheten på regionalt fångad fisk. Länsfiskekonsultent Henrik C Andersson är initiativtagaren till Stockholms Fiskmarknad. ”Jag tror att det är det enda sättet att rädda det småskaliga kustfisket” säger han.

Henrik älskar fisk, och han äter fisk två gånger om dagen. Fisken fångar han själv, men drömmer om en plats i Stockholm dit han kan gå och köpa lokalt fångad fisk till skäliga priser.

–Men fisk från småskaligt fiske kring ostkusten finns inte att köpa i Stockholm. Jag kan inte välja den fisk jag vill ha, och det beror på att det är något grundläggande fel med marknaden, säger han.

Enligt Henrik finns det tre stora problem med dagens situation:
–Det första är att fiskbestånden i världshaven håller på att utarmas fullständig. vi har i globalt hänseende en otroligt destruktiv fiskenäring som håller på att fiska bestånden sönder och samman. Det andra är att vi har ett uppdrag att bevara det småskaliga fisket längs kusten, men att inget händer. tvärtom håller det småskaliga fisket i Stockholms län på att försvinna. och det tredje är att fisk från småskaligt lokalt fiske inte finns att köpa i Stockholm. Henrik är säker på att det finns många konsumenter i Stockholm som skulle vilja köpa lokalt fångad, färsk fisk. Inom ramarna för regeringens vision om ”Sverige, det nya matlandet” har han därför undersökt förutsättningarna för Stockholms Fiskmarknad.

Nyckeln till förändring finns hos konsumenterna, anser Henrik. Många stockholmare rör sig i dag i skärgården och längs ostkusten. De vill vara med och bevara det småskaliga fisket där. Det enda sättet för dem att göra det är att betala för fisken, men de har ingenstans där de kan betala.

– Något behöver göras för i dag kan småskaliga fiskare inte få lönsamhet i sitt yrke. Systemet är helt enkelt inte gjort för dem, säger Henrik.

Henriks dröm är att på ett marknadsmässigt sätt få fisket i regionen att överleva genom att minska antalet mellanled och låta pengarna gå direkt till det lokala fisket.

Länsstyrelsen kartläggning visar att det småskaliga fisket i regionen kan leverera drygt 800 ton fisk per år. Henrik tror att det också finns en stark vilja bland stockholmare att vara med och bidra till att fisket i regionen kan bevaras.

–Fisken finns och intresset finns, då vore det väl tråkigt om det inte kunde bli någonting? För händer ingenting och vi stockholmare fortsätter konsumera som vi gör nu kommer det småskaliga fisket längs ostkusten att vara borta inom femton, tjugo år, säger Henrik.

Han har arbetat med fisk i hela sitt yrkesverksamma liv och stor del av fritiden går till fiske. när Henrik var sju år fick han sin första eka och kärleken till fisket uppstod.

–Jag var en enstöring som barn. När jag gick i mellanstadiet hade den snyggaste tjejen i klassen ett födelsedagskalas. på dagen var jag ute och fiskade och fick en fin gädda. Den tänkte jag skulle bli en bra present så jag slog in den och tog med den till kalaset. Den mottogs inte som jag hade tänkt direkt, berättar Henrik med ett leende på läpparna.

Henrik är en hängiven sportfiskare som inte drar sig för att ta reda på fångsten. Fisket bedrivs antingen vid sommarstugan i Gästrikland eller på resor till Norge eller runt om i Sverige.

– Eftersom jag inte äter något annat än fisk är det ju tur att det nappar, med en statstjänstemannalön skulle jag ju aldrig ha råd till det annars, säger Henrik.

Text: Hanna Karlsson Foto: Erika Stenlund