Stockholms Fiskmarknad

Fiskare fortsätter arbetet

Det är färskheten som är det unika med Stockholms Fiskmarknad. Det kommer att skapa en närhet till kunderna som äntligen kan få ett ansikte och namn på fiskaren bakom fångsten.

Färre mellanhänder innebär att fiskaren får bättre betalt och att konsumenten får mer för pengarna. Spårbarheten av fisken underlättar ett ömsesidigt lärande där konsumenten ges inblick i fiskarens vardag samtidigt som fisket kan leverera det konsumenterna efterfrågar.

Det finns mycket som hotar det småskaliga fisket samtidigt som det finns en yrkesstolthet och ett stort engagemang för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar, inte minst för nästa generation fiskare. Möjligheter och utmaningar med en fiskmarknad i Stockholm har under våren diskuterats av fiskare som deltagit i Länsstyrelsens arbete. Alla är överens om en sak – utan fiskare ingen fisk och utan fisk ingen fiskmarknad.

Idén om en fiskmarknad i Stockholm, med färre mellanhänder för bättre lönsamhet och färskare fisk, har ställt många frågor på sin spets. Hur ska ett kontinuerligt utbud säkerställas? Hur ska avtal, regelverk och kvalitetssystem se ut? För många som fiskat hela sin yrkeskarriär är det svårt att föreställa sig ett annat, alternativt system.

På workshoparna har också kockar, restaurang och butiksägare samt transportföretag deltagit. De tror alla på idén, Stockholm är en tillräckligt stor och köpstark marknad och mycket kan göras bättre och annorlunda än idag. Men fisket behöver organisera sig om visionen ska bli verklighet. För de som vill starta fiskmarknaden så behövs det utsedda kontaktpersoner som kan tala för fiskets behov och intressen.

En förening har bildats

Länsstyrelsen avslutar nu sitt projekt och lämnar över förutsättningarna till kommersiella krafter. Mycket av arbetet med att kartlägga fiskare och fångster är gjort samtidigt som mycket arbete fortfarande återstår. Fisket behöver kommunicera med en röst och några talespersoner.

Vid sidan av projektet har det därför bildats en ideell förening vars ändamål är att för medlemmarnas räkning vara delaktig i förhandlingar och kontinuerlig kommunikation med de parter som på kommersiella grunder sätter upp och driver fiskmarknaden. Men sedan är det upp till marknaden och dess ägare att förhandla och sluta avtal med varje enskild fiskare.

Tanken är att föreningen ska söka projektstöd och fortsätta arbetet med att bygga upp nätverket med licensierade yrkesfiskare inom en 25 mils radie från Stockholm.

”Vi ska göra det känt hos alla fiskare och skapa en enighet säger Anders Jansson, föreningens ordförande. Det här är ett sätt att få fler att bli fiskare igen och det är ekonomiskt fördelaktigt, både för fiskaren och för konsumenten. Fisk är ett naturligt och nära livsmedel som inte nyttjas fullt ut.”