Stockholms Fiskmarknad

Nappar du på idén om en fiskmarknad i Stockholm? Färskare fisk, bättre priser för både fiskare och konsumenter och ett mer hållbart fiske. Bidra till att visionen kan bli verklighet – gilla Stockholms Fiskmarknad!

Stockholms Fiskmarknad

Stockholms Fiskmarknad ska bli en levande marknads- och mötesplats som bäst liknas vid en saluhall där du ska kunna hitta allt du behöver för en fulländad fiskmåltid.
Läs mer »

Landshövdingen har ordet

Förslag: Skapa en fiskmarknad för huvudstadsregionen. Länsstyrelsen i Stockholms län har undersökt möjligheterna för en fiskmarknad i Stockholm.
Läs mer »

Träffa regionens fiskare

Läs mer om Anders, Mikael, Håkan samt Tommy och John som alla vill leverera färsk, nyfångad fisk till Stockholms Fiskmarknad.
Läs mer »

Nyckeln till förändring finns hos konsumenterna

Henrik C Andersson, Länsfiskekonsultent på Länsstyrelsen i Stockholms län är initiativtagaren till Stockholms Fiskmarknad. Han älskar fisk!
Läs mer »

Fiskare fortsätter arbetet

Länsstyrelsen avslutar officiellt projektet och lämnar över förutsättningarna till kommersiella krafter. Fiskare inom 25 mils radie från Stockholm har bildat en förening.
Läs mer »

Färsk fisk till grossistpris

Den 21 november sålde fiskare sin egen färska, närfångade fisk till rekordlåga priser på Stureplan och Nytorget. Hundratals var på plats...
Läs mer »

In English

Information för dig som vill skriva om Stockholms Fiskmarknad.
Läs mer »